Small_82786
Small_82784
Small_82783
Small_82782

83389. ZDZISŁAW CZERMAŃSKI (1900-1970)
Józef Piłsudski w 13 planszach, 1935
teka 13 plansz przedstawiających Marszałka w różnych sytuacjach służbowych i prywatnych;
offset, papier; 49 x 34 cm.

Cena pierwotna: 2 100 zł

Aktualna cena: 1 200 zł

Zobacz

83387. LEOPOLD LOEFFLER (1827-1898)
Żołnierz
litografia, papier; 21 x 15 cm (owal, w świetle oprawy);
sygn. na kamieniu p. d.: Loffler

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 400 zł

Zobacz

83386. WACŁAW KONIUSZKO (1854-1900)
Stary Żyd
litografia, papier;18 x 15 cm (w świetle oprawy);
sygn. na kamieniu p. d.: W. Koniuszko;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 400 zł

Zobacz

83385. Zestaw 2 grafik
1. Ulica Mariacka w Gdańsku -akwaforta, papier;
2. Michał Pociecha (1852-1908) - Wiejska chata

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 400 zł

Zobacz

Small_82781
Small_82780
Small_82779
Small_82778

83384. JAN HRYNKOWSKI (1891-1971)
Akt
litografia, papier; 21 x 27 cm.

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 500 zł

Zobacz

83383. JAN BUKOWSKI (1873-1938)
Zestaw 3 litografii
1. Organista i organiścina
2. projekt do „Listy Księcia Karola Stanisława Radziwiłła. Panie Kochanku”
3. Upaniszady (okładka)

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 500 zł

Zobacz

83382. EDWARD MANTEUFFEL, MARIAN PUCHALSKI, FRANCISZ
Zestaw 3 drzeworytów
1. Rezydencja 2. Stara Warszawa
3. Słonim

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 500 zł

Zobacz

83381. JAN BUKOWSKI (1873-1938)
Zestaw 4 litografii
1. Herb Gdańska 2. Ex libris Lucjana Rydla
3. Elegancka para 4. Słoneczny ptak

Cena pierwotna: 1 200 zł

Aktualna cena: 600 zł

Zobacz

Small_82167
Small_82166
Small_82165
Small_82164

82798. JAN BUKOWSKI (1873-1943)
Prace graficzne
Towarzystwo Bibljofilów w Łodzi, 1930, zebrał i opracował Przecław Smolik.
31 x 24 cm, oprawa oryginalna broszurowa, nakład 650 egz., ten nr 175.

Cena pierwotna: 1 400 zł

Aktualna cena: 800 zł

Zobacz

82797. GERSON WOJCIECH (1831-1901)
Serdeczne dźwięki, 1886
chromolitografia barwna, papier; 31 x 21 cm;
Praca pochodzi z teki wydanej w 1887 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie

Cena pierwotna: 1 400 zł

Aktualna cena: 800 zł

Zobacz

82796. Zestaw 4 drzeworytów z albumu
1. Władysław SZERNER (1836-1915), 2. Roman SZWOJNICKI (1845-1915),
3. Aleksander ŚWIESZEWSKI (1839- 1895), 4. Antoni KOZAKIEWICZ (1841-1929)

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 400 zł

Zobacz

82795. MICHAŁ POCIECHA (1852-1908)
Po kolędzie
fotograwiura, papier; 31 x 22 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. na płycie p. d.: M. Pociecha 87;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 200 zł

Zobacz

Small_82163
Small_82162
Small_82161
Small_82160

82794. KAMIL MACKIEWICZ (1887-1931)
Czyściec niemiecki - Moje przeżycia
Kraków [1919], wydawnictwo tygodnika satyryczno-politycznego „Szczutek” we Lwowie.
30 x 23 cm; oprawa oryginalna broszurowa z faksymile sygnatury autora.

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 200 zł

Zobacz

82793. ALFRED WIERUSZ-KOWALSKI (1849-1915)
Ciekawa nowina, 1876
drzeworyt, papier; 30 x 23 cm, (w świetle oprawy),
sygn. na płycie l. d. A.Kowalski;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 500 zł

Zobacz

82792. ALEKSY JEGOROW (1776-1851)
Wieśniacy
akwaforta, papier; 14 x 17 cm, (w świetle oprawy);
na odwrocie oprawy nalepka z kserokopią okładki teki, z której pochodzi grafika;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 200 zł

Zobacz

82791. FELIKS SZYNALEWSKI (1825-1892)
Dziewica
litografia, papier; 23 x 18 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. na płycie p. d.: F.Szynalewski / 81;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 200 zł

Zobacz

Small_82159
Sold_stamp_pl
Small_82158
Sold_stamp_pl
Small_82157
Small_82156

82790. TADEUSZ AJDUKIEWICZ (1852-1916)
Typ wschodni
litografia, papier; 25 x 19 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. na płycie l. d.: Tadeusz Ajdukiewicz / 1881;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 200 zł

Zobacz

82789. SEWERYN BIESZCZAD (1852-1923)
Scena wiejska,1881
litografia, papier; 12 x 17 cm, cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie l. d. S.Bieszczad;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 200 zł

Zobacz

82788. JULIUSZ KOSSAK (1824-1899)
Posłanie,1881
litografia, papier; 24,5 x 34 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie p. d.: J. Kossak;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 700 zł

Zobacz

82787. FRANCISZEK ŻMURKO (1859-1910)
Tancerka,1881
litografia, papier; 31 x 15 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie p. d.: Franciszek Żmurko.

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 600 zł

Zobacz

Small_82155
Small_4068194
Small_4068193
Small_4068225
Sold_stamp_pl

82786. JAN MATEJKO (1838-1893)
Pieśń, 1887
rytował Walenty Ciechomski w drzeworytni Bronisława Puca
drzeworyt, papier; 31 x 26 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. na płycie l. d.: Jan Matejko 1886

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 600 zł

Zobacz

3716. Wacław WAŚKOWSKI (1904-1975)
Kościół Nawiedzenia NMP
akwaforta, papier; 11,7 x 15,2 cm (w świetle oprawy);
sygn. l. d.: WWaśkowski (ołówkiem); data p. d.: 1934 r. (ołówkiem).

Cena pierwotna: 1 200 zł

Aktualna cena: 240 zł

Zobacz

3715. Maria RUŻYCKA-GABRYEL (1905-1961)
Scena pasterska, 1929
akwaforta, papier; 17,5 x 15,5 (odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: M. RUŻYCKA 1929. (ołówkiem).

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 400 zł

Zobacz

3738. Aleksander SOŁTAN (1903-1994)
Motywy Warszawy - teka grafik
6 autolitografii, papier; 11,5 x 8,3 (wymiar odbitki), 14,5 x 10,5 cm (wymiar arkusza);
opis autorski wraz z sygnaturą u dołu grafiki (ołówkiem)

Cena pierwotna: 1 500 zł

Aktualna cena: 300 zł

Zobacz

Small_4068224
Small_80818
Sold_stamp_pl
Small_81520
Sold_stamp_pl
Small_81519

3737. Marian KONARSKI (1909-1998)
Klasztor Norbertanek na Salwatorze, 1957
ołówek, papier; 16 x 22 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. l. d.: 13. X. 57. M. KONARSKI.

Cena pierwotna: 1 600 zł

Aktualna cena: 320 zł

Zobacz

81526. WŁADYSŁAW SKOCZYLAS (1883-1934), STANISŁAW WA
Klasztor i kobieta.
Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu.
Lwów - Poznań 1923; 30 x 22 cm.

Cena pierwotna: 2 100 zł

Aktualna cena: 1 280 zł

Zobacz

82196. ADAM MIECZYSŁAW SKAŁKOWSKI (1877-1951)
Książę Józef
Bytom G-Ś. 1913. 28 x 23 cm; oprawa wydawnicza ozdobna, projektu Jana Bukowskiego,
sygn. na tylnej okładzinie "J. B." oraz suchym tłokiem

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 800 zł

Zobacz

82195. Ilustrowane Dzieje Literatury Polskiej
Henryk Biegeleisen, Wiedeń [1898]. Nakładca Franciszek Bondy,
komplet 5 tomów; 26 x 18 cm; oprawa wydawnicza sygnowana „KAROL SCHEIBE przedtem F.GOGL WIEDEŃ”.

Cena pierwotna: 2 100 zł

Aktualna cena: 1 100 zł

Zobacz

Small_71698
Small_71697
Small_66981
Sold_stamp_pl
Small_63521
Sold_stamp_pl

73193. ARCYDZIEŁA Muzeum Luksemburskiego
Przedmowa i objaśnienia Leona Benedite konserwatora Muzeum Luksemburskiego.
50 reprodukcyj kolorowych, 50 reprodukcyj czarnych, Warszawa [między 1913-1916 r.]

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 700 zł

Zobacz

73192. ALBUM Malarstwa Polskiego
Album de l`art Polonais. Wydawnictwo M. Arcta. Paris [1900],
50 barwnych tablic przedstawiających znakomite malarstwo polskie

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 700 zł

Zobacz

69080. RYSZARD PRAUSS (1902-1955)
Ułani na koniach
zestaw 4 rysunków, ołówek, papier,
około 20 x 27 cm, (w świetle oprawy)

Cena pierwotna: 1 500 zł

Aktualna cena: 720 zł

Zobacz

66098. Heroldya Królestwa Polskiego - patent
rękopiśmienny, kaligrafowany dokument potwierdzający
dziedziczne prawo do tytułu szlacheckiego

Cena pierwotna: 4 000 zł

Aktualna cena: 1 800 zł

Zobacz

Small_80245
Sold_stamp_pl
Small_78802
Sold_stamp_pl
Small_78800
Sold_stamp_pl
Small_65350

81059. Henryk BERLEWI (1894-1967)
Szkice postaci - rysunek dwustronny,1938
ołówek, papier; 34,5 x 23,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: H. Berlewi 38;

Cena pierwotna: 1 500 zł

Aktualna cena: 560 zł

Zobacz

79692. Antoni PAWLIKOWSKI (1862-1925)
Chrystus cudami słynący
heliograwiura, papier; 71 x 47,4 cm (wymiar całości);
opisana l. d.: FOTOGRAFOWAŁ ANTONI PAWLIKOWSKI. KRAKÓW SŁAWKOWSKA 21

Cena pierwotna: 1 100 zł

Aktualna cena: 280 zł

Zobacz

79690. Jean Pierre Marie JAZET (1788-1871), Carl VER
La Course au premier Tournant
akwatinta barwna, papier; 30 x 39,5 cm (wymiar kompozycji);
sygn. po środku w kompozycji: C le Vernet;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 200 zł

Zobacz

67735. JAN BUKOWSKI (1873­1943)
Sokół, 1910
litografia barwna, papier;
24 x 15 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie u dołu: J. B.

Cena pierwotna: 400 zł

Aktualna cena: 140 zł

Zobacz

Small_65349
Sold_stamp_pl
Small_65109
Small_64336
Sold_stamp_pl
Small_64335
Sold_stamp_pl

67734. JAN BUKOWSKI (1873­1943)
Figliki sowizdrzalskie
litografia barwna, papier;
17 x 11 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie u dołu: J. B.

Cena pierwotna: 400 zł

Aktualna cena: 320 zł

Zobacz

67531. JAN BUKOWSKI (1873-1943)
Królewska pieśń
litografia barwna, papier;
17 x 11 cm (w świetle oprawy);

Cena pierwotna: 400 zł

Aktualna cena: 140 zł

Zobacz

66836. JAN BUKOWSKI (1873-1943)
Para projektów okładek do:
Oskar Wilde, „Dyalogi o sztuce”,
Zofia Casanova, „Więcej niż miłość”

Cena pierwotna: 900 zł

Aktualna cena: 220 zł

Zobacz

66835. JAN BUKOWSKI (1873-1943)
Bazylissa komplet 2 sztuki, 1909
linoryt barwny, karton,
ok. 21 x 16 cm (w świetle oprawy),
sygn. śr. d.: J.B

Cena pierwotna: 900 zł

Aktualna cena: 300 zł

Zobacz

Small_63906
Sold_stamp_pl
Small_77207
Sold_stamp_pl
Small_77205
Sold_stamp_pl
Small_74857
Sold_stamp_pl

66451. TADEUSZ AJDUKIEWICZ (1852-1916)
Typ wschodni
litografia, papier, 25 x 19 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. na płycie l.d.: Tadeusz Ajdukiewicz 1881

Cena pierwotna: 800 zł

Aktualna cena: 200 zł

Zobacz

78221. STANISŁAW WYSPIAŃSKI (1867-1907)
Dzieła malarskie
Bydgoszcz 1925; tekst: Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Żuk-Skarszewski,
nakład 2500 egz.; 36 x 29 cm; oprawa: pełna skóra

Cena pierwotna: 3 000 zł

Aktualna cena: 1 700 zł

Zobacz

78219. JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI, ELWIRO ANDRIOLLI
Stara baśń
Powieść z dziewiątego wieku. Ilustrował E.M. Andriolli.
Wydanie jubileuszowe z portretem autora.
Warszawa 1879 Nakład Gebethnera i Wolffa. 34 x 29 cm.

Cena pierwotna: 3 500 zł

Aktualna cena: 1 800 zł

Zobacz

76033. JAN MATEJKO (1838-1893)
Osobowość artysty,twórczość,forma i styl
385 rycin w tekście i 40 tablic oraz 2 tablice synchronistyczne;
napisał Mieczysław Tretter, Książnica „Atlas”, Lwów - Warszawa 1939; 32 x 24 cm;

Cena pierwotna: 2 500 zł

Aktualna cena: 1 500 zł

Zobacz

Small_73939
Sold_stamp_pl
Small_76286
Sold_stamp_pl
Small_73704
Small_73127

75209. ZDZISŁAW CZERMAŃSKI (1890-1970), STANISŁAW OS
Józef Piłsudski na Syberji.
8 całostronicowych, sygnowanych drzeworytów na osobnych tablicach
Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, załączona teka barwnych 12 plansz

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 900 zł

Zobacz

77362. WŁADYSŁAW SKOCZYLAS (1883-1934), STANISŁAW WA
Klasztor i kobieta.
Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu.
Lwów - Poznań 1923. 29 x 21 cm, oprawa płótno z epoki

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 1 600 zł

Zobacz

74983. J.HOLEWIŃSKI (1848-1917) B.PRUS (1847-1912)
Faraon
Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa- Kraków-Lublin [1923]
Nakład Gebethnera i Wolffa. 33 x 29 cm, oprawa wydawnicza

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 700 zł

Zobacz

74454. JERZY MYCIELSKI, STANISŁAW WASYLEWSKI
Portrety polskie Elżbiety Vigee-Lebrun
24 ryciny w heljograwjurze na osobnych tablicach,
dzieła tego odbito 1100 egzemplarzy na papierze ręcznie czerpanym; Lwów-Poznań 1927;

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 600 zł

Zobacz