Regulamin aukcji holenderskiej

I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów oraz stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji posiadają fotografie zamieszczone w internecie a fizycznie można je oglądać w siedzibie Domu Aukcyjnym Rempex. 

3. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

5. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną) doliczana jest opłata z tytułu droit de suite w wysokości 5%.

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w systemie aukcji holenderskich oraz zaakceptowały regulamin aukcji. Organizatorzy nie wymagają od uczestników aukcji wpłaty wadium.

2. Dom Aukcyjny rezerwuje sobie prawo usunięcia użytkownika, bądź jego zawieszenia uniemożliwiając mu branie udziału w licytacji online, jeżeli działanie użytkownika było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów).

III

1. Sukcesywne obniżanie ceny odbywa się w następujący sposób: pierwsza cena to cena obniżona o ok. 20% w stosunku do pierwotnej ceny. Kolejne obniżki stanowią ok. 5% pierwotnej ceny i następują najwcześniej po 7 dniach od momentu publikacji obiektu na stronie internetowej aukcji holenderskiej, zawsze w czwartki ok. godziny 14.00.

2. Poszczególne obiekty prezentowane na aukcji holenderskiej mogą posiadać cenę rezerwową, poniżej której cotygodniowe obniżki cen nie będą kontynuowane.

3. Nabywcą staje się osoba oferująca aktualną cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie zakupu obiektu po przez wybranie opcji kup teraz i potwierdzenie dokonania transakcji.

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania  terminów następuje przepadek wpłaconego zadatku.

2. W przypadku nie wykupienia obiektu w przewidzianym w regulaminie terminie Dom Aukcyjny ma prawo wznowić sprzedaż tego obiektu na aukcji holenderskiej. Wznowienie sprzedaży nie powoduje rezygnacji Domu Aukcyjnego z roszczeń w stosunku do kupującego z tytułu utraconych korzyści.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech ujętych w opisie oferowanych obiektów. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

VI

1. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z udziałem w internetowej aukcji holenderskiej spowodowane przez czynniki niezależne od Domu Aukcyjnego Rempex, w szczególności za awarie łączy internetowych lub telefonicznych - krajowych lub międzynarodowych, bądź też inne awarii sprzętu, których to organizatorzy nie są właścicielem i za które nie ponoszą odpowiedzialności.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.