Regulamin aukcji holenderskiej

I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów oraz stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji posiadają fotografie zamieszczone w internecie a fizycznie można je oglądać w siedzibie Domu Aukcyjnym Rempex. 

3. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

5. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną) doliczana jest opłata z tytułu droit de suite w wysokości 5%.

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w systemie aukcji holenderskich oraz zaakceptowały regulamin aukcji. Organizatorzy nie wymagają od uczestników aukcji wpłaty wadium.

2. Dom Aukcyjny rezerwuje sobie prawo usunięcia użytkownika, bądź jego zawieszenia uniemożliwiając mu branie udziału w licytacji online, jeżeli działanie użytkownika było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów).

III

1. Sukcesywne obniżanie ceny odbywa się w następujący sposób: pierwsza cena to cena obniżona o ok. 20% w stosunku do pierwotnej ceny. Kolejne obniżki stanowią ok. 5% pierwotnej ceny i następują najwcześniej po 7 dniach od momentu publikacji obiektu na stronie internetowej aukcji holenderskiej, zawsze w czwartki ok. godziny 14.00.

2. Nabywcą staje się osoba oferująca aktualną cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie zakupu obiektu po przez wybranie opcji kup teraz i potwierdzenie dokonania transakcji.

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania  terminów następuje przepadek wpłaconego zadatku.

2. W przypadku nie wykupienia obiektu w przewidzianym w regulaminie terminie Dom Aukcyjny ma prawo wznowić sprzedaż tego obiektu na aukcji holenderskiej. Wznowienie sprzedaży nie powoduje rezygnacji Domu Aukcyjnego z roszczeń w stosunku do kupującego z tytułu utraconych korzyści.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech ujętych w opisie oferowanych obiektów. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

VI

1. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z udziałem w internetowej aukcji holenderskiej spowodowane przez czynniki niezależne od Domu Aukcyjnego Rempex, w szczególności za awarie łączy internetowych lub telefonicznych - krajowych lub międzynarodowych, bądź też inne awarii sprzętu, których to organizatorzy nie są właścicielem i za które nie ponoszą odpowiedzialności.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.