4505.
JAN MATEJKO (1838-1893) - WEDŁUG

Władysław Biały

heliograwiura, papier; 31 x 24,5 cm (w świetle oprawy);
napis p. d.: HELIOGRAWURA C.K.WOJSK. GEOGRAFICZNEGO INSTYTUTU W WIEDNIU (drukiem);
napis l. d.: MALOWAŁ JAN MATEJKO. (drukiem),
po środku: WŁADYSŁAW BIAŁY (drukiem).

Cena pierwotna: 1 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 200 zł +20% opłaty aukcyjnej