Small_4068194
Small_4068193
Sold_stamp_pl
Small_4068225
Sold_stamp_pl
Small_4068224

3716. Wacław WAŚKOWSKI (1904-1975)
Kościół Nawiedzenia NMP
akwaforta, papier; 11,7 x 15,2 cm (w świetle oprawy);
sygn. l. d.: WWaśkowski (ołówkiem); data p. d.: 1934 r. (ołówkiem).

Cena pierwotna: 1 200 zł

Aktualna cena: 240 zł

Zobacz

3715. Maria RUŻYCKA-GABRYEL (1905-1961)
Scena pasterska, 1929
akwaforta, papier; 17,5 x 15,5 (odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: M. RUŻYCKA 1929. (ołówkiem).

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 400 zł

Zobacz

3738. Aleksander SOŁTAN (1903-1994)
Motywy Warszawy - teka grafik
6 autolitografii, papier; 11,5 x 8,3 (wymiar odbitki), 14,5 x 10,5 cm (wymiar arkusza);
opis autorski wraz z sygnaturą u dołu grafiki (ołówkiem)

Cena pierwotna: 1 500 zł

Aktualna cena: 300 zł

Zobacz

3737. Marian KONARSKI (1909-1998)
Klasztor Norbertanek na Salwatorze, 1957
ołówek, papier; 16 x 22 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. l. d.: 13. X. 57. M. KONARSKI.

Cena pierwotna: 1 600 zł

Aktualna cena: 320 zł

Zobacz

Small_80818
Sold_stamp_pl
Small_81520
Sold_stamp_pl
Small_71698
Small_71697
Sold_stamp_pl

81526. WŁADYSŁAW SKOCZYLAS (1883-1934), STANISŁAW WA
Klasztor i kobieta.
Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu.
Lwów - Poznań 1923; 30 x 22 cm.

Cena pierwotna: 2 100 zł

Aktualna cena: 1 280 zł

Zobacz

82196. ADAM MIECZYSŁAW SKAŁKOWSKI (1877-1951)
Książę Józef
Bytom G-Ś. 1913. 28 x 23 cm; oprawa wydawnicza ozdobna, projektu Jana Bukowskiego,
sygn. na tylnej okładzinie "J. B." oraz suchym tłokiem

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 800 zł

Zobacz

73193. ARCYDZIEŁA Muzeum Luksemburskiego
Przedmowa i objaśnienia Leona Benedite konserwatora Muzeum Luksemburskiego.
50 reprodukcyj kolorowych, 50 reprodukcyj czarnych, Warszawa [między 1913-1916 r.]

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 700 zł

Zobacz

73192. ALBUM Malarstwa Polskiego
Album de l`art Polonais. Wydawnictwo M. Arcta. Paris [1900],
50 barwnych tablic przedstawiających znakomite malarstwo polskie

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 700 zł

Zobacz

Small_66981
Sold_stamp_pl
Small_63521
Sold_stamp_pl
Small_80245
Sold_stamp_pl
Small_78802
Sold_stamp_pl

69080. RYSZARD PRAUSS (1902-1955)
Ułani na koniach
zestaw 4 rysunków, ołówek, papier,
około 20 x 27 cm, (w świetle oprawy)

Cena pierwotna: 1 500 zł

Aktualna cena: 720 zł

Zobacz

66098. Heroldya Królestwa Polskiego - patent
rękopiśmienny, kaligrafowany dokument potwierdzający
dziedziczne prawo do tytułu szlacheckiego

Cena pierwotna: 4 000 zł

Aktualna cena: 1 800 zł

Zobacz

81059. Henryk BERLEWI (1894-1967)
Szkice postaci - rysunek dwustronny,1938
ołówek, papier; 34,5 x 23,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: H. Berlewi 38;

Cena pierwotna: 1 500 zł

Aktualna cena: 560 zł

Zobacz

79692. Antoni PAWLIKOWSKI (1862-1925)
Chrystus cudami słynący
heliograwiura, papier; 71 x 47,4 cm (wymiar całości);
opisana l. d.: FOTOGRAFOWAŁ ANTONI PAWLIKOWSKI. KRAKÓW SŁAWKOWSKA 21

Cena pierwotna: 1 100 zł

Aktualna cena: 280 zł

Zobacz

Small_78800
Sold_stamp_pl
Small_65350
Small_65349
Sold_stamp_pl
Small_65109

79690. Jean Pierre Marie JAZET (1788-1871), Carl VER
La Course au premier Tournant
akwatinta barwna, papier; 30 x 39,5 cm (wymiar kompozycji);
sygn. po środku w kompozycji: C le Vernet;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 200 zł

Zobacz

67735. JAN BUKOWSKI (1873­1943)
Sokół, 1910
litografia barwna, papier;
24 x 15 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie u dołu: J. B.

Cena pierwotna: 400 zł

Aktualna cena: 140 zł

Zobacz

67734. JAN BUKOWSKI (1873­1943)
Figliki sowizdrzalskie
litografia barwna, papier;
17 x 11 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie u dołu: J. B.

Cena pierwotna: 400 zł

Aktualna cena: 320 zł

Zobacz

67531. JAN BUKOWSKI (1873-1943)
Królewska pieśń
litografia barwna, papier;
17 x 11 cm (w świetle oprawy);

Cena pierwotna: 400 zł

Aktualna cena: 140 zł

Zobacz

Small_64336
Sold_stamp_pl
Small_64335
Sold_stamp_pl
Small_63906
Sold_stamp_pl
Small_77207
Sold_stamp_pl

66836. JAN BUKOWSKI (1873-1943)
Para projektów okładek do:
Oskar Wilde, „Dyalogi o sztuce”,
Zofia Casanova, „Więcej niż miłość”

Cena pierwotna: 900 zł

Aktualna cena: 220 zł

Zobacz

66835. JAN BUKOWSKI (1873-1943)
Bazylissa komplet 2 sztuki, 1909
linoryt barwny, karton,
ok. 21 x 16 cm (w świetle oprawy),
sygn. śr. d.: J.B

Cena pierwotna: 900 zł

Aktualna cena: 300 zł

Zobacz

66451. TADEUSZ AJDUKIEWICZ (1852-1916)
Typ wschodni
litografia, papier, 25 x 19 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. na płycie l.d.: Tadeusz Ajdukiewicz 1881

Cena pierwotna: 800 zł

Aktualna cena: 200 zł

Zobacz

78221. STANISŁAW WYSPIAŃSKI (1867-1907)
Dzieła malarskie
Bydgoszcz 1925; tekst: Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Żuk-Skarszewski,
nakład 2500 egz.; 36 x 29 cm; oprawa: pełna skóra

Cena pierwotna: 3 000 zł

Aktualna cena: 1 700 zł

Zobacz

Small_77205
Sold_stamp_pl
Small_74857
Sold_stamp_pl
Small_73939
Sold_stamp_pl
Small_76286
Sold_stamp_pl

78219. JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI, ELWIRO ANDRIOLLI
Stara baśń
Powieść z dziewiątego wieku. Ilustrował E.M. Andriolli.
Wydanie jubileuszowe z portretem autora.
Warszawa 1879 Nakład Gebethnera i Wolffa. 34 x 29 cm.

Cena pierwotna: 3 500 zł

Aktualna cena: 1 800 zł

Zobacz

76033. JAN MATEJKO (1838-1893)
Osobowość artysty,twórczość,forma i styl
385 rycin w tekście i 40 tablic oraz 2 tablice synchronistyczne;
napisał Mieczysław Tretter, Książnica „Atlas”, Lwów - Warszawa 1939; 32 x 24 cm;

Cena pierwotna: 2 500 zł

Aktualna cena: 1 500 zł

Zobacz

75209. ZDZISŁAW CZERMAŃSKI (1890-1970), STANISŁAW OS
Józef Piłsudski na Syberji.
8 całostronicowych, sygnowanych drzeworytów na osobnych tablicach
Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, załączona teka barwnych 12 plansz

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 900 zł

Zobacz

77362. WŁADYSŁAW SKOCZYLAS (1883-1934), STANISŁAW WA
Klasztor i kobieta.
Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu.
Lwów - Poznań 1923. 29 x 21 cm, oprawa płótno z epoki

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 1 600 zł

Zobacz

Small_73127
Sold_stamp_pl
Small_74149
Small_77216
Sold_stamp_pl
Small_69865
Sold_stamp_pl

74454. JERZY MYCIELSKI, STANISŁAW WASYLEWSKI
Portrety polskie Elżbiety Vigee-Lebrun
24 ryciny w heljograwjurze na osobnych tablicach,
dzieła tego odbito 1100 egzemplarzy na papierze ręcznie czerpanym; Lwów-Poznań 1927;

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 600 zł

Zobacz

75368. Antoni ZALESKI (1824-1885), Antoni MALCZEWSKI
Marja
Powieść ukraińska. Z dwunastu miedziorytami i pięciu drzeworytami kompozycji A. Zaleskiego. Nakład Księgarni J. K. Żupańskiego.
34 x 28 cm; Poznań 1867;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 500 zł

Zobacz

78230. JULIUSZ KOSSAK (1824-1899)
Stanisław Fredro przyprowadza ...
heliograwiura, papier; 19 x 27,5 cm (wymiar kompozycji);
Grafika pod tytułem: Stanisław Fredro przyprowadza Stanisław Fredro przyprowadza pochodzi z teki: Album obrazów historycznych, wyd. Wiedeń 1891, nakładem Franciszka Bondy.

Cena pierwotna: 800 zł

Aktualna cena: 300 zł

Zobacz

71576. Edmund BARTŁOMIEJCZYK (1885-1950)
Wyjazd w pole, 1933
drzeworyt, papier; 20 x 24,5 cm (wymiar kompozycji);
sygn. l. g. na klocku, monogram wiązany: EB.

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 320 zł

Zobacz

Small_69864
Sold_stamp_pl
Small_76670
Sold_stamp_pl
Small_74151
Sold_stamp_pl
Small_70519
Sold_stamp_pl

71575. Stefan MROŻEWSKI (1894-1975)
Wróżba Panny Wodnej
drzeworyt, papier; 22 x 16,5 cm (wymiar kompozycji);
sygn. na klocku l. d. monogramem wiązanym: MS;

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 320 zł

Zobacz

77711. Jan HRYNKOWSKI (1891-1971)
Akt
litografia, papier;
18 x 32 cm (w świetle passe-partout).

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 300 zł

Zobacz

75370. ARTUR GROTTGER (1837-1867) - WEDŁUG
Polonia - 9 heliograwiur
heliograwiura, papier naklejony na karton; 22 x 26,5 cm (wymiar arkusza w pionie lub w poziomie), 32 x 47 cm (wymiar kartonu);

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 500 zł

Zobacz

72146. ANTON SCHEURITZEL (1874-1954)
Wenecja, 1924
ołówek, papier; 32 x 35,5 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: Vennetia / Anton Scheuritzel 24.

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 350 zł

Zobacz

Small_67313
Sold_stamp_pl
Small_66485
Sold_stamp_pl
Small_66484
Small_75343
Sold_stamp_pl

69372. JAN MATEJKO (1838-1893) - WEDŁUG
Iwan Groźny
rytował Edward Gorazdowski (1843-1901)
drzeworyt, papier; 21 x 50 cm (w świetle oprawy);

Cena pierwotna: 900 zł

Aktualna cena: 350 zł

Zobacz

68662. PIOTR STACHIEWICZ (1858 - 1938)
Nowicyuszka, 1887 r.
heliograwiura, papier, 32 x 24 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie p. d.: K. Pochwalski

Cena pierwotna: 600 zł

Aktualna cena: 140 zł

Zobacz

68661. KAZIMIERZ POCHWALSKI (1855-1940)
Portret J. I. Kraszewskiego, 1887 r.
heliograwiura, papier, 33 x 23 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie z lewej: Piotr Stachiewicz

Cena pierwotna: 600 zł

Aktualna cena: 140 zł

Zobacz

76475. Sztuka polska
Historja architektury,rzeźby i malarstwa
Warszawa [1932]; 31 x 24 cm;
Oprawa oryginalna, płótno bogato zdobione, tytulatura tłoczona złotem

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 300 zł

Zobacz

Small_74854
Sold_stamp_pl
Small_74851
Sold_stamp_pl
Small_70302
Small_4069448

76030. Witold PRUSZKOWSKI (1846-1896)
Krakowiacy, 1881
litografia, papier; 32 x 24 cm (w świetle oprawy);
sygn. na kamieniu p. śr.: Witold Pruszkowski.

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 300 zł

Zobacz

76027. Juliusz KOSSAK (1824-1899)
Trójka koni krakowskich
litografia, papier; 18 x 25 cm (w świetle oprawy);
sygn. na kamieniu p. d.: JKossak;

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 800 zł

Zobacz

71947. HALDANE MACFALL
Historya malarstwa
Dzieło zbiorowe z 300 barwnemi tablicami. Pod redakcją Tadeusza Piniego.
T. 1 - 9. Lwów 1912 - 1918.

Cena pierwotna: 3 000 zł

Aktualna cena: 900 zł

Zobacz

4860. Kazimierz GULIK (1894-1948)
Kapliczka św. Jana Nepomucena w Bochnii
olej, sklejka; 41 x 32,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: Kazimierz Gulik

Cena pierwotna: 4 000 zł

Aktualna cena: 3 000 zł

Zobacz

Small_4069446
Small_4069328
Small_4069327
Small_4069238

4858. Heinrich NAUEN (1880-1941)
Pejzaż
pastel, papier; 25,5 x 36 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: H. Nauen / Boitsfort (nazwa miejscowości, gmina Brukseli słabo czytelna).

Cena pierwotna: 5 000 zł

Aktualna cena: 3 750 zł

Zobacz

4745. WINCENTY WODZINOWSKI (1866-1940)
Lasy płonące w Rosji
tusz lawowany, gwasz, ołówek, papier; 35 x 45 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: W. Wodzinowski (ołówkiem)

Cena pierwotna: 3 500 zł

Aktualna cena: 2 260 zł

Zobacz

4744. STEFAN JAKUBOWSKI (1905-1979)
Siwek, 1959
akwarela, papier, tektura; 31 x 41 cm (w świetle oprawy);
sygn., dat. i opisany p. d.: Stefan Jakubowski / Łysa Góra 1959

Cena pierwotna: 1 500 zł

Aktualna cena: 960 zł

Zobacz

4657. M. DEMCZUK, XX W.
Widok na kościół na Skałce w Krakowie
akwarela, papier; 13,5 x 17,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: MDemczuk (piórem).

Cena pierwotna: 1 000 zł

Aktualna cena: 650 zł

Zobacz

Small_4069216
Small_4069530
Small_4069289
Small_4069288

4637. Stanisław KOPYSTYŃSKI (1893-1969)
Na plaży
akwarela, papier; 29 x 40,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: St.Kopystyński (ołówkiem).

Cena pierwotna: 1 400 zł

Aktualna cena: 910 zł

Zobacz

4942. MALARZ NIEOKREŚLONY, XIX W.
Scena przed Wawelem, ok. 1870
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier;
17,2 x 25,3 cm (w świetle oprawy).

Cena pierwotna: 1 200 zł

Aktualna cena: 720 zł

Zobacz

4708. ANNA MAŚLAKIEWICZ-BRZOZOWSKA (1912-1986)
Wnętrze krakowskiej kamienicy, 1935
olej, sklejka; 67,5 x 59 cm;
sygn. i dat. śr. d.: 1935 AMaślakiewicz

Cena pierwotna: 3 000 zł

Aktualna cena: 1 800 zł

Zobacz

4707. MALARZ NIEOKREŚLONY, XX W.
Kwiaty w doniczce, 1937
olej, płótno naklejone na płytę; 68,2 x 48 cm;
sygn. i dat. p. d.: ... (? - nieczytelnie) / 1937 r.

Cena pierwotna: 2 000 zł

Aktualna cena: 1 200 zł

Zobacz