75209.
ZDZISŁAW CZERMAŃSKI (1890-1970), STANISŁAW OS

Józef Piłsudski na Syberji.

8 całostronicowych, sygnowanych drzeworytów na osobnych tablicach Stanisława Ostoi-Chrostowskiego,
załączona teka barwnych 12 plansz z kompozycjami Zdzisława Czermańskiego, oprawa wydawnicza wykonana przez Bolesława Zjawińskiego w Warszawie, płótno barwione z postacią marszałka na licu, Warszawa 1936;
stan zach.: bardzo dobry.
Pięknie wydana, historia pobytu Józefa Piłsudskiego na Syberii napisana przez jego adiutanta i podróżnika Mieczysława Lepeckiego (1897-1969), który w 1937 r. kierował rządową misją na Madagaskarze, w celu rozpoznania możliwości pozyskania wyspy jako polskiej kolonii lub terenu osadnictwa żydowskiego. Układ graficzny książki, 8 drzeworytów, ilustracje w tekście, ozdobniki, winietki, finaliki, wyklejkę, projekt oprawy wykonał Stanisław Ostoja-Chrostowski (1897-1947). Liczne faksymile oryginalnych dokumentów dotyczących Marszałka. Na końcu zamieszczono 12 ilustracji barwnych znanego karykaturzysty Zdzisława Czermańskiego (1890-1970), którego kolorowe karykatury marszałka z teki paryskiej (1931) sam Piłsudski polecił rozwiesić w Belwederze.

Cena pierwotna: 2 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 900 zł +20% opłaty aukcyjnej