5902.
Antoni PAWLIKOWSKI (1862-1925), PAULUSSENA &

Chrystus cudami słynący

heliograwiura, papier; 59,8 x 42,3 cm (wymiar kompozycji),
71 x 47, 4 cm (wymiar całości);
opisana l. d.: FOTOGRAFOWAŁ ANTONI PAWLIKOWSKI. KRAKÓW SŁAWKOWSKA 21 (drukiem),
napis p. d.: HELIOGRAWIURA PAULUSSENA & CO w WIEDNIU VII. HALBGASSE 5. (drukiem),
tytuł po środku u dołu: CHRYSTUS CUDAMI SŁYNĄCY. / Rzeźba Wita Stwosza w kościele Najśw. Marji Panny w Krakowie (drukiem).

Cena pierwotna: 1 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 200 zł +20% opłaty aukcyjnej