86472.
Malarz nieokreślony, łemkowski (?), XIX w.

Ikona czteropolowa

olej, płótno naklejone na płytę; 52 x 110 cm;
obraz przed konserwacją (liczne ubytki malatury).

Cena pierwotna: 5 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 2 750 zł +20% opłaty aukcyjnej