72144.
MALARZ NIEOKREŚLONY, XIX W.

Chata

akwarela, gwasz, papier;
27 x 41 cm (w świetle oprawy).

Cena pierwotna: 2 500 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 500 zł +18% opłaty aukcyjnej