72144.
MALARZ NIEOKREŚLONY, XIX W.

Chata

akwarela, gwasz, papier;
27 x 41 cm (w świetle oprawy).

Original price: 2 500 zł +18% buyer's premium
Current price 700 zł +18% buyer's premium