3987.

Plakieta z wizerunkiem T. Kościuszki

żeliwo; wys. 28 cm (z uszkiem(, szer. 22,3 cm, głęb. 2,5 cm.
Polska, XIX/XX w.
Owalna, z popiersiem Kościuszki (wg Oleszczyńskiego?), zwróconym en trois quarts w prawo. Całkowicie nieczytelne napisy pierwotnie okalające wizerunek - znikły zapewne przy oczyszczaniu medalionu z rdzy.

Cena pierwotna: 1 600 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 320 zł +20% opłaty aukcyjnej