90191.
Malarz nieokreślony, XIX w.

Walerian Łukasiński

olej, płótno; 28 x 20 cm;
stan: uszkodzenie płótna w prawy górnym rogu; uszkodzenia - odpryski ramy.
Malarskie powtórzenie spopularyzowanego w litografii wizerunku wielkiego męczennika za sprawę wolności i niepodległości Polaków. Tej Sprawie poświęcił swe życie, spędzając 46 lat w katorżniczych warunkach więzień rosyjskich. Imię Waleriana Łukasińskiego, jego patriotyzm i niezłomność godne są przypominania.

Cena pierwotna: 4 600 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 2 760 zł +20% opłaty aukcyjnej