88099.
Jan STYKA (1858-1925) - według

Fragment „Panoramy Siedmiogrodzkiej”

chromolitografia, papier; 51 x 78,5 cm (wymiar kompozycji),
71 x 97 cm (wymiar arkusza w świetle oprawy);
l. d.: Festette Styka,
p. d.: Kiadja a „Konyves Kalman” magy. irod. es konyvk. r.-t. Budapesten;
śr. d.: Bem / a nagyszebeni ütközetben 1849 marcius 11.

Cena pierwotna: 3 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 1 650 zł +20% opłaty aukcyjnej