87944.
WŁADYSŁAW SKOCZYLAS (1883-1934), STANISŁAW WA

Klasztor i kobieta.

Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu.
Lwów-Poznań, 1923; 29 x 21 cm;
oprawa twarda, płótno; lico i tył naklejone, tytulatura tłoczona czerwienią na grzbiecie.;
Zawiera komplet 8 oryginalnych, całostronicowych drzeworytów na osobnych, grubych kartonach, 1 drzeworyt na licu okładki, ozdobnik w drzeworycie na tylnej okładzinie, a także 7 rodzajów drzeworytniczych inicjałów figuralnych w kolorze pomarańczowym, odbitych łącznie 18 razy na początku kolejnych rozdziałów.
Stan zachowania: ślad naderwania przy brzegach naklejonej oprawy broszurowej z drzeworytami poza tym stan idealny.
Obraz z życia mniszek w średniowiecznej Polsce, zebrany przez Autora ze starych kronik klasztornych i dokumentów archiwalnych. Liczne ciekawostki, anegdoty, obrazki obyczajowe i szczegóły z życia codziennego klasztorów. Książka zawiera jeden z bardziej znanych cyklów graficznych Władysława Skoczylasa.

Cena pierwotna: 2 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 1 200 zł +20% opłaty aukcyjnej