86167.
JAN BUKOWSKI (1873-1943)

Prace graficzne

Towarzystwo Bibljofilów w Łodzi, 1930, zebrał i opracował Przecław Smolik.
31 x 24 cm, oprawa oryginalna broszurowa, nakład 650 egz., ten nr 175.
Zawiera 34 tablice w formie całostronicowych wklejek przedstawiających głównie projekty okładek książek, ale również np. ex-libris Lucjana Rydla. Tablice wykonano różnymi technikami graficznymi, w większości barwnymi, m.in. litografia barwna (23 szt.) drzeworyt, linoryt barwny (8szt.), drzeworyt jednobarwny, w większości sygnowane na płycie. Ponadto 4 litografie barwne w paginacji, kalendarz na rok 1913 w barwnej litografii oraz około 100 ilustracji prac w tekście. Chronologiczny spis prac artysty wraz z opisami w latach 1887 - 1929. Stan zachowania: ślady zalania bez wyraźnych szkód dla załączonych grafik, niewielki zagięcia i zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

Cena pierwotna: 1 400 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 700 zł +20% opłaty aukcyjnej