85823.
FLORYAN CYNK (1838-1912)

Portret Jana Matejki, 1874-1876

drzeworyt, papier, 26 x 22 cm (w świetle oprawy),
sygn. na płycie monogramem wiązanym FC.
Rytował Józef Holewiński, a Floryan Cynk wykonał ten portret rysując bezpośrednio na drzewie.
Praca pochodzi i otwiera „Album Jana Matejki” [tekst objaśniający Kazimierza Wł. Wójcickiego], Warszawa [1874-1876]; nakład i druk Salomona Lewentala. Praca oprawiona.

Cena pierwotna: 1 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 450 zł +20% opłaty aukcyjnej