83209.
Bronisław CHROMY (1925-2017) - projekty

Statuetka pamiątkowa

kolisty, ażurowy; av.: pośrodku znaczek z ząbkowaną krawędzią i gołąbkiem pokoju w locie; w otoku napis: "ZA ZASŁUGI DLA ROZWOU PUBLIKACJI FILATELISTYCZNYCH"; rv.: pośrodku napis: "KRAKÓW"; w otoku "POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW"; brąz, odlew, patyna, średnica 7,6 cm, grubość 1 cm; etui;

Cena pierwotna: 1 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 500 zł +20% opłaty aukcyjnej