83201.
Bronisław CHROMY (1925-2017) - projekty

Statuetka pamiątkowa

av.: w formie ażurowego półkola z postacią pośrodku, z napisem w otoku: „30 ROCZNICA PIERWSZEJ PIELGRZYMKI PAPIERZA JANA PAWŁA II W POLSCE”; rv.: „OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTCZNA / KRAKÓW 2-7 VI 2009 PFZ W KRAKOWIE; brąz

Cena pierwotna: 1 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 500 zł +20% opłaty aukcyjnej