82792.
ALEKSY JEGOROW (1776-1851)

Wieśniacy

akwaforta, papier; 14 x 17 cm, (w świetle oprawy);
na odwrocie oprawy nalepka z kserokopią okładki teki, z której pochodzi grafika;
Autor był profesorem w Imperatorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i przedstawicielem nurtu akademickiego w malarstwie rosyjskim.

Cena pierwotna: 1 000 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 200 zł +18% opłaty aukcyjnej