82786.
JAN MATEJKO (1838-1893)

Pieśń, 1887

rytował Walenty Ciechomski w drzeworytni Bronisława Puca
drzeworyt, papier; 31 x 26 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. na płycie l. d.: Jan Matejko 1886;
oraz p. d.: B: PUC-W.CIECHONSKI Sc.
Praca pochodzi z teki: "Album Artystyczne", nakładem Zjednoczonego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1888. Na obrazie widać stojącego anioła w ujęciu półpostaci, wpatrzonego w niebo, z rozłożonymi skrzydłami i świetlistym nimbem nad głową. Postać anioła trzyma w prawej dłoni gałązki palmy. Do malowidła, które zostało ukończone przez Matejkę 29 sierpnia 1886 roku pozowała artyście córka Beata (1869-1926). Obraz ten został przez malarza podarowany arcyksięciu Rudolfowi Habsburgowi, który będąc w Krakowie w czerwcu 1887 roku, odwiedził pracownię mistrza w Szkole Sztuk Pięknych. Od tej pory obraz znajdował się w Wiedniu, zakupiony w 1915 roku do Muzeum Dom Jana Matejki.
Lit.: M. Opałek, "Drzeworyt w czasopismach polskich XIX stulecia“, Ossolineum, 1949, s. 45, 60; www. Katalog.Muzeum.Kraków.pl

Cena pierwotna: 1 000 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 600 zł +18% opłaty aukcyjnej