82171.
Malarz nieokreślony, niemiecki, XVIII w.

Scena parkowa

olej, deska; 24,5 x 32 cm.

Cena pierwotna: 6 000 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 1 200 zł +18% opłaty aukcyjnej