81526.
WŁADYSŁAW SKOCZYLAS (1883-1934), STANISŁAW WA

Klasztor i kobieta.

Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu.
Lwów - Poznań 1923; 30 x 22 cm.
Niezwykle rzadko występująca wydawnicza oprawa broszurowa. Zawiera komplet 8 oryginalnych, całostronicowych drzeworytów na osobnych, grubych kartonach, 1 drzeworyt na okładce, ozdobnik na tylnej okładzinie, a także 7 rodzajów drzeworytniczych inicjałów figuralnych w kolorze pomarańczowym, odbitych łącznie 18 razy na początku kolejnych rozdziałów. Stan zachowania: niewielkie poluźnienie bloku, poza tym bardzo dobry.
Obraz z życia mniszek w średniowiecznej Polsce, zebrany przez Autora ze starych kronik klasztornych i dokumentów archiwalnych. Liczne ciekawostki, anegdoty, obrazki obyczajowe i szczegóły z życia codziennego klasztorów. Książka zawiera jeden z bardziej znanych cyklów graficznych Władysława Skoczylasa.

Cena pierwotna: 2 100 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 1 280 zł +20% opłaty aukcyjnej