78220.

POLSKA na morzu

Warszawa 1935 - Główna Księgarnia Wojskowa.
32 x 25 cm, oprawa wydawnicza wykonana przez Bolesława Zjawińskiego:
płótno z tłoczeniami i złoceniami na licu i grzbiecie, niezwykłej rzadkości zachowana oryginalna obwoluta,
12 kolorowych prac graficznych (serigrafie?) sygn. "Girs-Barcz 1934", 5 tablic: portrety prezydenta Ignacego Mościckiego, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz widok portu w Helu, przedstawienie wywrotnicy gdyńskiej ładującej węgiel, portret Jana z Kolna, stylizowany wizerunek Neptuna w chromolitografii. 243 unikalne fotografie. Praca zbiorowa wydana pod protektoratem Ligi Morskiej i Kolonialnej. Współautorami byli m.in. gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, budowniczy portu w Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski. Rozdziały m.in. „Walka o morze”, „Polskie porty morskie (Gdynia, Gdańsk)”, „Marynarka wojenna”, „Ludność Pomorza”, „Morze w sztuce polskiej”, „Liga Morska i Kolonialna”. Opracowanie graficzne, kolorowe plansze oraz niektóre fotografie wykonane w Atelier Graficznym Girs-Barcza w Warszawie. Bogato ilustrowana unikalnymi fotografiami i pracami graficznymi, nigdy po 1939 roku nie wznawiana, monografia polskiej obecności nad Bałtykiem w okresie międzywojennym.

Cena pierwotna: 1 000 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 450 zł +18% opłaty aukcyjnej