74983.
J.HOLEWIŃSKI (1848-1917) B.PRUS (1847-1912)

Faraon

Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa- Kraków-Lublin [1923]
Nakład Gebethnera i Wolffa. 33 x 29 cm, oprawa wydawnicza,
płótno złocone, tłoczony na licu wizerunek faraona wraz z hieroglifami, złocony Krzyż Egipski symbol szczęścia, grzbiet po konserwacji, każdy z 10-ciu rysunków poprzedzony bibułką z fragmentem tekstu, druk dwuszpaltowy w ornamencie drukarskim.
Stan zachowania: niewielkie zaplamienia bibułek ochronnych, poza tym stan idealny.
Józef Holewiński był jednym z najwybitniejszych polskich drzeworytników, dyrektorem artystycznym Tygodnika Ilustrowanego, malarstwem i rysunkiem zajmował się sporadycznie. Cykl rysunków do niniejszej edycji był jego malarskim opus magnum.

Cena pierwotna: 2 000 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 700 zł +18% opłaty aukcyjnej