74169.
Henryk SIEMIRADZKI (1843-1902)

Dirce chrześcijańska [Neron w cyrku]

fotograwiura, papier; 37 x 77 cm (wymiar kompozycji) , 52 x 90,5 cm (w świetle oprawy);
sygnatura autorska w obrębie kompozycji: H. SIEMIRADZKI MDIIIXCVII;
praca opisana poniżej obrazu na oryginalnej
oprawie p. d.: FOTOGRAWIURA R. PAULLUSENA W WIEDNIU, l. d.: NAKŁADEM. TOW. PRZYJ. SZTUK PIĘKNYCH WE LWOWIE, poniżej, po środku: HENRY SIEMIRADZKI / NERON W CYRKU (DIRCE
CHRZEŚCIJAŃSKA) Towarzystwo Przyj. sztuk pięknych Członkom Swoim za rok 1899 / Wszelkie prawa zastrzeżone.

Cena pierwotna: 1 900 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 380 zł +18% opłaty aukcyjnej