73968.
Malarz nieokreślony

Bydło na pastwisku

olej, płótno; 49,5 x 59,5 cm;
na odwrocie napis: Museum Jer. / Hildeden (?) Kunste / E-175.

Cena pierwotna: 2 500 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 560 zł +18% opłaty aukcyjnej