71576.
Edmund BARTŁOMIEJCZYK (1885-1950)

Wyjazd w pole, 1933

drzeworyt, papier; 20 x 24,5 cm (wymiar kompozycji);
sygn. l. g. na klocku, monogram wiązany: EB.

Cena pierwotna: 1 000 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 320 zł +18% opłaty aukcyjnej