71295.

Sztuki Piękne - Rok szósty 1930

Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu. Organ Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych. Redaktor naczelny Wł. Jarocki. Kraków. Nakł. Druk. Narodowej. 29 x 22 cm.
Oprawa płótno, tytulatura tłoczona. Stan zachowania: przetarcia oprawy, blok poluźniony, naderwany grzbiet, niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry.
Zawiera m. in. artykuły: A. Madeyski - Artyści polscy w Rzymie; P. Smolik - Zbigniew Pronaszko; M. Wallis - Greco; M. Samlicki - Wincenty Van Gogh; A. Brossig - Chodowiecki i jego tematy polskie; J. Brzękowski - Malarstwo Leger’a; J. Młodecki - Sztuka chińska. Około 250 ilustracji w tekście, około 70 na oddzielnych tablicach (rotograwiury). Najbardziej interesujące czasopismo polskie poświęcone sztuce dawnej i współczesnej dwudziestolecia międzywojennego. Zawiera artykuły poświęcone dorobkowi poszczególnych twórców, muzealnictwu, obszerne omówienia wystaw, kronikę artystyczną.

Cena pierwotna: 1 000 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 200 zł +18% opłaty aukcyjnej