65619.
MALARZ NIEOKREŚLONY (XVII W.)

Scena biblijna

olej, płótno dublowane; 107 x 92 cm;
[po konserwacji]

Cena pierwotna: 33 000 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 6 600 zł +18% opłaty aukcyjnej