6086.
J. FRAGET Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platero

Taca dwuuszna

plater cechowany (FRAGET/W/WARSZAWIE - w owalu/ GALW./znak warsztatowy), 4,8 cm, szer. 61 cm, głęb. 40 cm;
Warszawa, 4 ćw. XIX w. (przed 1888)
Z gładkim lustrem i szerokim kołnierzem o nieregularnej krawędzi, obrzeżonej reliefowymi liśćmi akantu; na osi dłuższej liście winorośli z gronami i dwa masywne liściaste c-kształtne uchwyty; na kołnierzu dedykacja w języku rosyjskim z 1888 r.

Cena pierwotna: 2 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 400 zł +20% opłaty aukcyjnej