5774.
Firma CHLEBNIKOW (1867-1918)

Cztery widelce

srebro próby 84 cechowane (CHLEBNIKOW cyrylicą w prostokącie zwieńczonym orłem dwugłowym, cecha probierni z literą delta, głowa w kokoszniku i próbą 84 w owalu);
dł. 16,5 cm; waga 161 g.
Moskwa, 1908-1917.
Widelce gładkie, czterozębne, z trzonkami łopatkowatymi o fasetowanych krawędziach.
Firma Chlebnikowa należała do jednych z najlepszych przedsiębiorstw złotniczych w Rosji. Założona w 1867 roku przez Iwana Chlebnikowa. W 1881 roku uzyskała tytuł dostawcy dworu carskiego. Otrzymywała wiele prestiżowych zamówień. Po śmierci Iwana, przekształciła się w spółkę, którą kierowali jego synowie. Działała do 1918

Cena pierwotna: 1 300 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 620 zł +20% opłaty aukcyjnej