5763.
Czesław CHOJNOWSKI (odlewnia czynna 1931-1953

Ryngraf z Matką Boską Częstochowską

brąz, odlew cyzelowany; 17 x 15 cm.
Polska, Warszawa, lata 30. XX w.
Pośrodku w prostokątnym obramieniu Matka Boska z Dzieciątkiem z napisem: POD TWOJĄ OBRONĘ”; poniżej kartusz z monogramem właściciela: „BH”.W tle orzeł i skrzyżowane sztandary. Na odwrocie sygnatura firmy: „C. CHOJNOWSKI”.

Cena pierwotna: 2 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 900 zł +20% opłaty aukcyjnej