4660.
Józef CHEŁMOŃSKI (1849-1914)

Modlitwa [Przed bitwą pod Racławicami]

fotograwiura, papier; 45,8 x 65,2 cm (wymiar odbitki),
52 x 68,6 cm (wymiar arkusza w świetle oprawy);
napis pośrodku u dołu: JÓZEF CHEŁMOŃSKI / MODLITWA / Towarzystwo Przyjaciół sztuk pięknych we Lwowie, Członkom Swoim za rok 1909. (drukiem);
napis p. d.: NAKŁADEM TOWARZYSTWA SZTUK PIĘKNYCH WE LWOWIE. (drukiem);
napis p. d.: FOTOGRAWURA POULUSSENA & Co. W WIEDNIU. (drukiem).

Cena pierwotna: 1 000 zł +20% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 200 zł +20% opłaty aukcyjnej