2832.

Certyfikat szlachectwa

pergamin, bifolio, rękopis kolorowany gwaszem i akwarelą;
złocenia; pieczęć tuszowa, znaczek opłaty skarbowej; 35,6 x 23,4 cm. Lwów, 7 maja 1889.
„CERTYFIKAT SZLACHECTWA” - poświadczenie wydane dla Jerzego Pawła Maryi Łukasza hrabiego Dunin-Borkowskiego herbu łabędź, z Wielkiego Skrzynna i Borkowic, syna Jerzego Sewera Teofila hrabiego Dunin-Borkowskiego, właściciela dóbr Gródek, Duninów,
Kułakowce i Kościelniki w powiecie Zaleszczyckim - przez „WYDZIAŁ KRAJOWY KRÓLESTWA GALICYI i LODOMERYI wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem”.
Na stronie pierwszej dokumentu - kolorowy wizerunek herbu Łabędź; u góry z lewej naklejony znaczek skarbowy - „Stempel Marke” z 1888, o nominale 1 guldena. Na drugiej stronie - pieczęć tuszowa Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi […]; u dołu podpisy (Jana hr.
Tarnowskiego, Adama Piotrowskiego, dr Antoniego Grölla).

Cena pierwotna: 3 400 zł +18% opłaty aukcyjnej
Aktualna cena 1 020 zł +18% opłaty aukcyjnej