85402.
Henryk SIEMIRADZKI (1843-1902)

Kuszenie Świętego Hieronima

heliograwiura, papier; 10,8 x 26 cm.
Grafika pochodzi z książki ,,Henryk Siemiradzki'' autorstwa Stanisława Lewandowskiego;
wyd.: G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1904.

Original price: 1 000 zł +20% buyer's premium
Current price 200 zł +20% buyer's premium