66451.
TADEUSZ AJDUKIEWICZ (1852-1916)

Typ wschodni

litografia, papier, 25 x 19 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. na płycie l.d.: Tadeusz Ajdukiewicz 1881

Original price: 800 zł +20% buyer's premium
Current price 200 zł +20% buyer's premium