5905.
Krystyna HILCZER-KOCIŃSKA (1946-2018)

Kompozycja

gwasz, kredka, papier; 68,5 x 48,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: K. Hilczer-Kocińska (długopisem).

Original price: 2 000 zł +20% buyer's premium
Current price 400 zł +20% buyer's premium