90455.
Józef Michał BAZEWICZ (1867-1929)

Atlas geograficzny Królestwa Polskiego, ilustrowany

Warszawa [1903-1907]; 30 x 23 cm;
oprawa oryginalna wydawnicza, zielone płótno z secesyjnym wizerunkiem kobiety wśród kwiatów na licu oraz tłoczonej złotem tytulatury, na grzbiecie tłoczona złotem tytulatura, frontispis w chromolitografii;
85 map (rozkładana mapa ogólna Królestwa Polskiego oraz 84 ozdobne mapy powiatów) wykonanych w barwnej litografii w warszawskim zakładzie litograficznym B. A. Bukatego, sygn.: "LIT. B. A. BUKATY WARSZAWA".
Mapom powiatów towarzyszą kolorowe plany, widoki charakterystycznych miejsc (pomniki, zabytki, kościoły, pałace, ruiny zamków, widoki ogólne, pomniki przyrody) oraz wizerunki strojów ludowych z poszczególnych regionów.
Część drugą atlasu stanowi „Opis Królestwa Polskiego do Atlasu Geograficznego Ilustrowanego" zawierający krótki rys historyczno-geograficzny każdego powiatu oraz jego głównych miast i miasteczek.
Stan zachowania: niewielki zaplamienia, poza tym stan bardzo dobry.

Original price: 7 000 zł +20% buyer's premium
Current price 6 000 zł +20% buyer's premium