90454.
August SOKOŁOWSKI (1846-1921)

Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane

z ilustracyami oraz reprodukcyami obrazów Matejki, Gersona, Rozena, Stachowicza, Ryszkiewicza, J. i W. Kossaków i innych mistrzów polskich.
T. 1-4. Warszawa [1904]; 35 x 26 cm;
oprawa wydawnicza twarda, czerwone płótno zdobione złoconą tytulaturą oraz tłoczonymi kompozycjami, odmiennymi na każdym tomie:
T.1 - Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona,
T.2 - Scena wręczenia aktu fundacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego przez Aleksandra I,
T.3 - Generał Skrzynecki na koniu,
T.4 - Medaliony z portretami A. Wielopolskiego, A. Zamoyskiego, F. Ziemiałkowskiego, W. Niegolewskiego, J. Gołuchowskiego.
Całość zawiera około 2.000 „rycin, rysunków i kopii z obrazów” oraz obejmuje okres od kongresu wiedeńskiego 1815 r. do powstania styczniowego w 1863 r.
Stan zachowania: niewielki przetarcia i zagięcia rogów oprawy, poza tym stan bardzo dobry bez zaplamień.

Original price: 4 000 zł +20% buyer's premium
Current price 3 000 zł +20% buyer's premium