90147.
BARBARA PISARCZYK-NIEZGODA

Amorek - miniatura

gwasz, kość, ramka mosiężna; 4,7 x 2,1 cm;
sygn. p. g.: monogram wiązany: BNP
Na odwrocie nalepka autorska z nazwiskiem artystki.

Original price: 800 zł +20% buyer's premium
Current price 640 zł +20% buyer's premium