88274.
JÓZEF HOLEWIŃSKI (1848-1917), BOLESŁAW PRUS (

Faraon

Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa- Kraków-Lublin [1923]
Nakład Gebethnera i Wolffa. 33 x 29 cm, oprawa wydawnicza;
płótno złocone, tłoczony na licu wizerunek faraona wraz z hieroglifami, złocony Krzyż Egipski symbol szczęścia; każdy z 10-ciu rysunków poprzedzony bibułką z fragmentem tekstu, druk dwuszpaltowy w ornamencie drukarskim.
Stan zachowania: minimalne przetarcia oprawy, poza tym bardzo dobry.
Józef Holewiński był jednym z najwybitniejszych polskich drzeworytników, dyrektorem artystycznym Tygodnika Ilustrowanego. Cykl rysunków do niniejszej edycji był jego malarskim opus magnum.

Original price: 2 000 zł +20% buyer's premium
Current price 750 zł +20% buyer's premium