88036.
FRIEDRICH BERNHARD WERNER, (1690-1778) - WYDA

Widok Wrocławia-Ostrów Tumski od zachodu

Georg Gottfried WINCKLER (c.1710-1786) - rytownik
miedzioryt kolorowy, papier, 31,5 x 41 cm (w świetle oprawy);
u dołu opis po łacinie, francusku, włosku, niemiecku: Prospectus Ecclesiae cathedralis St Iohanis, Ecclesiam versus St Crucis collegia / tam, Vratislaviae; napis p. d.: Cum Gratia et Privilegio Sac: Caes; Majestatis Georg Balthasar Probst execud. A. V., l. d.: Med. Folo. No 60 F. B. Wernher del. G. G. Winckler sculps., napisy u góry - środek: VUE DE L`EGLISE CATHEDRALE DE ST JEAN A BRESLAU (w lustrzanym odwróceniu).
Augsburg, po 1760.

Original price: 1 000 zł +20% buyer's premium
Current price 600 zł +20% buyer's premium