87023.
Romuald PIĄTKOWSKI [Kazimierz PUŁASKI, Tadeus

Pamiętnik wzniesienia pomników

tudzież połączonego z tą uroczystością Pierwszego Kongresu Narodowego Polskiego w Waszyngtonie, D.C.
stolicy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w maju 1910 roku poprzedzony krótkim zarysem historycznym emigracyi i rozwoju Polonii Amerykańskiej i ozdobiony ilustracjami.
Nakł. Związku Narodowego Polskiego, Chicago 1911; 32 x 26 cm;
oprawa wydawnicza, płótno; tłoczony złotem orzeł Stanisławowski na licu, złocona tytulatura na grzbiecie, górne brzegi kart barwione, ozdobne wyklejki; stron 650, tablic 21, rozkładany plan Waszyngtonu, liczne ilustracje w tekście, Ozdobne inicjały na początku każdego tekstu oraz ozdobniki na końcu.
Zawiera m.in.: Zarys dziejów Polonii amerykańskiej, Historya wzniesienia pomników Kościuszki i Pułaskiego w Waszyngtonie, Twórcy pomników Kościuszki i Pułaskiego, O politycznem znaczeniu Wychodźtwa, Potrzeba stworzenia Instytucyi Obrony Narodowej, Znaczenie banków krajowych dla Emigracyi oraz listy pisma od Dostojników Kościoła, listy od redakcji pism polskich, m.in. Dziennika Powszechnego, listy od znanych osobistości z Piolski, m.in. od Wojciecha Kossaka i Józefa Siemiradzkiego, wykłady m.in. Wojciecha Kossaka, wiersz nadesłany przez Marię Konopnicką. Jedyny w historii tak bogata dokumentacja i ikonografia związana z Polonią Amerykańską na przełomie XIX i XX wieku.

Original price: 1 000 zł +20% buyer's premium
Current price 600 zł +20% buyer's premium