85796.
WALERY RZEWUSKI (1837-1888) - FOTOGRAFOWAŁ, J

Jan III Sobieski na Kalhlenbergu

fotografia albuminowa, papier, 41 x 35 cm (w świetle oprawy)
oznaczona suchą pieczęcią ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIE
oraz gmerkiem Juliusza Kossaka „JK” [Juliusz Kossak osobiście weryfikował w pracowni Rzewuskiego jakość zdjęć i po akceptacji sygnował fotografie suchą pieczęcią ze swoim monogramem].
Unikatowa fotografia, wykonana z oryginalnego dzieła Juliusza Kossaka przez wybitnego fotografa Walerego Rzewuskiego z Krakowa.
Walery Rzewuski - jeden z najważniejszych polskich fotografów XIX wieku, autor przede wszystkim licznych zdjęć portretowych, przedstawiających czołowe postaci świata kultury i nauki, a także reprezentantów szlachty i arystokracji, urzędników i przedsiębiorców.
Rzewuski wykonywał fotograficzne reprodukcje obrazów współczesnych mu malarzy. Odbitki oferowane były do sprzedaży w jego zakładzie i księgarniach (na ich zakup mogły sobie jednak pozwolić głównie osoby zamożne). W latach 1864-1874 Rzewuski współpracował w Janem Matejką, z którym zawarł umowę na wykonywanie fotografii jego obrazów. Popularność fotografii dzieł Jana Matejki spowodowała modę na zdjęcia elity malarzy krakowskich końca XIX wieku.

Original price: 2 100 zł +20% buyer's premium
Current price 550 zł +20% buyer's premium