85560.
OPRACOWAŁ TADEUSZ MAŃKOWSKI (1878-1956)

Galeria Stanisława Augusta

Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1932,
s. 528; 32 x 24 cm, oprawa pełna skóra, grzbiet 5-polowy, zwięzy wypukłe, tytuł tłoczony złotem.
Na licu centralnie orzeł królewski z koroną. W katalogu ujęto blisko 2 700 obiektów, w tym 2 289 obrazów (często z faksymile sygnatur malarzy), 140 miniatur, małych form olejnych, kamei i gwaszy, 265 innych.
Galeria Stanisława Augusta to jedna z największych, najbardziej znaczących i najlepiej udokumentowanych kolekcji malarstwa istniejących w Polsce. Prezentowana edycja oprócz jedynego w historii dokładnego katalogu kolekcji szeroko opisuje jej historię od momentu powstania, aż do śmierci króla wraz z dalszymi dziejami aż do roku 1915.

Original price: 2 000 zł +20% buyer's premium
Current price 1 200 zł +20% buyer's premium