78221.
STANISŁAW WYSPIAŃSKI (1867-1907)

Dzieła malarskie

Bydgoszcz 1925; tekst: Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Żuk-Skarszewski, nakład 2500 egz.;
36 x 29 cm; oprawa: pełna skóra, współcześnie odtworzona według oryginalnej oprawy wydawniczej, tłoczony i złocony monogram artysty na licu;
105 rysunków w tekście i 86 rotograwiur na osobnych tablicach, zabezpieczonych bibułkami z datą powstania obrazu oraz ze wskazaniem właściciela dzieła, chronologiczny opis 554 prac Wyspiańskiego ; stan: bardzo dobry.
Pomnikowe, unikatowe, jedyne tak obszerne i dokładne opracowanie twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Original price: 3 000 zł +20% buyer's premium
Current price 1 700 zł +20% buyer's premium