74122.
ŻURAKOWSKI ALEKSANDER (1892-1978)

Postać kobieca

- karton z projektem rzeźby, 1969
ołówek, kreda, pastel; 198 x 69 cm;

Original price: 1 200 zł +20% buyer's premium
Current price 500 zł +20% buyer's premium