74119.
ŻURAKOWSKI ALEKSANDER (1892-1978)

Ś.P. Żurakowski Bronisław - Brat bratu

płaskorzeźba gips; 59 x 39,5 cm;

Original price: 700 zł +20% buyer's premium
Current price 200 zł +20% buyer's premium