66098.

Heroldya Królestwa Polskiego - patent

rękopiśmienny, kaligrafowany dokument potwierdzający dziedziczne prawo do tytułu szlacheckiego dla Lekczynski Waleryan Piotr syn Piotra Macieja herbu Nałęcz podpisany przez Franciszka hrabiego Potockiego.
Arkusz o wym. 35,5 x 39 cm z tekstem stałym w litografii, zdobiony alegoryczną bordiurą z motywem rycerzy polskich i herbem Królestwa Polskiego (staloryt?).
W dolnej części ręcznie kolorowany herb Nałęcz.
Na odwrociu ten sam dokument pisany cyrylicą, opatrzony dwoma pieczęciami z carskim orłem oraz odręcznym potwierdzeniem w jęz. polskim o uiszczeniu należności skarbowej w kwocie 7 rubli 50 kopiejek.

Original price: 4 000 zł +20% buyer's premium
Current price 1 800 zł +20% buyer's premium