6106.
J. FRAGET Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platero

Patera dekoracyjna

plater cechowany (orzeł dwugłowy, FRAGET - w owalu, N - w rombie, GALW - w prostokącie, znak warsztatowy, nr modelu 1710); wys. 26 cm, średnica 25,5 cm;
Warszawa, 1897-1915.
Patera wsparta na trójnogu skomponowanym z trzech pełnoplastycznych gałązek winorośli ozdobionych liśćmi i gronami, z czarą kolistą z dnem puklowanym i żebrowanym, obrzeżoną ażurową dekoracją secesyjną z kwiatów na łodyżkach z liśćmi.

Original price: 2 000 zł +20% buyer's premium
Current price 700 zł +20% buyer's premium