6102.
Karol KŁOSOWSKI (1882-1971)

Akt stojącej kobiety-Studium akademickie

ołówek, papier; 19,5 x 16 cm;
napis p. d.: Wie / czor / ne / ry / sun / ki / Wiedeń / Akad. Szt. pięk. / 1903 / K. Kłosowski (ołówkiem);
na odwrocie oprawy napis autorski: Karol Kłosowski / Pochodzi z b. polskiego Podola / Końcowe studia: Akademia Sztuk / pięknych Kraków od 1903 do 1907 (piórem).

Original price: 2 000 zł +20% buyer's premium
Current price 1 300 zł +20% buyer's premium